Loading...
Νο 39 -  Α ρ ν ο ύ μ α σ τ ε  να διαπραγματευτούμε την εργασιακή μας σχέση

Νο 39 - Α ρ ν ο ύ μ α σ τ ε να διαπραγματευτούμε την εργασιακή μας σχέση

Αριθμ.πρωτ.:7847

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019


Παραμένουμε στην Τράπεζα Πειραιώς
Α ρ ν ο ύ μ α σ τ ε
να διαπραγματευτούμε την εργασιακή μας σχέση

 

Συνάδελφοι,

Καθώς η Τράπεζα συνεχίζει να ακολουθεί την προσφιλή της τακτική του αιφνιδιασμού και της δημιουργίας τετελεσμένων, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης προστασίας των εργασιακών μας δικαιωμάτων και σχετικά με την έγγραφη δήλωση άρνησης μεταφοράς των συναδέλφων που εργάζονται στις υπηρεσίες RBU στην INTRUM, την οποία ενδεχομένως θα ζητήσει η Διοίκηση της Τράπεζας από τους συναδέλφους επισημαίνουμε:

1. Νομική υποχρέωση του υπαλλήλου να υπογράψει κείμενο το οποίο ενδεχομένως θα του εγχειρίσει η Τράπεζα δεν υπάρχει. Η συμβατική δέσμευση της Τράπεζας περί του ότι η συμμετοχή στη μεταφορά είναι εκούσια δεν περιέχει όρους ή προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθεί αυτή η επιλογή του υπαλλήλου.

2. Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νομικό του επιτελείο προτείνει αντί της υπογραφής του εγγράφου το οποίο ενδεχομένως σας εγχειρίσει η Τράπεζα ή του ενδεχομένου αιτήματος της Τράπεζας για αρνητική απάντηση σας σε πρόταση της μέσω e- mail, να καταθέσετε / αποστείλετε στην αρμόδια διεύθυνση υπογεγραμμένο το ακόλουθο κείμενο :

«Μετά την από 28 Μαΐου 2019 δέσμευση της Τράπεζας από τη συνάντηση με την ΟΤΟΕ (Δ.Τ. 30/5/2019) καθώς και από το μήνυμα της 3 Ιουνίου 2019 του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μεγάλου, ότι η συμμετοχή των υπαλλήλων στη μεταφορά του κλάδου του RBU σε διάδοχο φορέα είναι εκούσια, σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να μεταφερθώ στον διάδοχο φορέα και επιλέγω να παραμείνω μέλος του προσωπικού της Τράπεζας με όλα τα μέχρι σήμερα αποκτημένα δικαιώματά μου.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου
Ο ΔΗΛΩΝ»

Εναλλακτικά στην περίπτωση που επιλέξετε να υπογράψετε το πιθανό κείμενο της Διοίκησης με τη δήλωση περί παραμονής σας στην Τράπεζα, θα πρέπει να προσθέσετε οπωσδήποτε στο τέλος του κειμένου και πριν την υπογραφή του την ακόλουθη επιφύλαξη:

«Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου που πηγάζει από την ατομική μου σύμβαση με την Τράπεζα, στην οποία εμμένω και μετά την υπογραφή του παρόντος κειμένου, τον Κανονισμό Εργασίας και την εν γένει εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων και των προστατευτικών για τους εργαζομένους ορισμών του ενωσιακού κοινωνικού δικαίου».

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος               Ο Γ.Γραμματέας
Γ.Γουγούλης              Μ.Τσιμρόγλου

 

 

Υ.Γ. Σύντομα θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση-τοποθέτηση μας για τις εξελίξεις.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter