Loading...
Νο 40 - Εμείς θα συνεχίσουμε στην Τράπεζα Πειραιώς

Νο 40 - Εμείς θα συνεχίσουμε στην Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμ.πρωτ.:7848

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2019

 

Εμείς θα συνεχίσουμε στην Τράπεζα Πειραιώς

Συνάδελφοι,

΄Οπως γνωρίζετε ήδη, έχουν ξεκινήσει απο χθές Δευτέρα 29 Ιουλίου οι ατομικές συναντήσεις των συναδέλφων μας που εργάζονται στις υπηρεσίες RBU, με συναδέλφους που εργάζονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στους οποίους έπεσε ο κλήρος να είναι αναγκασμένοι να υλοποιήσουν τις εντολές της Διοίκησης της Τράπεζας. Εντολές που απαιτούν από συναδέλφους να επιδίδουν σε διπλανούς τους συναδέλφους επιστολές, που με όποιο εύσχημο τρόπο κι αν είναι γραμμένες δεν παύουν να αποτελούν κάλεσμα αποδοχής ΑΠΟΛΥΣΗΣ και απομάκρυνσής τους από την Τράπεζα Πειραιώς.

Ακόμη μεγαλύτερη θλίψη και οργή όμως προκαλεί το γεγονός ότι η εν λόγω διαδικασία ενθαρρύνεται απροκάλυπτα από την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Τράπεζας - ΟΤΟΕ - ΣΕΤΠ, μια ''συμφωνία - σταθμό'' όπως την παρουσίασαν οι εμπνευστές της, που επί σειρά εβδομάδων επεξεργάζονταν ερήμην και εν κρυπτώ από τους συναδέλφους και τους τέσσερεις Συλλόγους της Τράπεζας που τράβηξαν όλο το βάρος των κινητοποιήσεων για να προστατέψουν τις εργασιακές μας σχέσεις.

Πρόκειται πράγματι για μια ''πρωτόγνωρη συμφωνία'' όπως αναφέρει η ανακοίνωση Νο 15 της ΟΤΟΕ στην οποία η Ομοσπονδία συντασσόμενη με την Τράπεζα και τον ΣΕΤΠ, ΣΠΡΩΧΝΕΙ στην κυριολεξία τους συναδέλφους προς την έξοδο, ξεχνώντας το πρώτιστο καθήκον της που είναι η προστασία των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ, η προστασία δηλαδή των μελών της που τη στηρίζουν με τους αγώνες και τις συνδρομές τους και υποπίπτοντας σε σοβαρά λάθη, παραλήψεις και ασάφειες.

Συνάδελφοι,

Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο της εν λόγω συμφωνίας και σε συνεργασία με το νομικό επιτελείο του Συλλόγου μας έχουμε να επισημάνουμε ότι για τους συναδέλφους τόσο εκείνους που θα επιλέξουν να μεταφερθούν όσο και εκείνους που θα παραμείνουν στην Τράπεζα τα βασικά ερωτήματα και οι ανησυχίες παραμένουν και μετά τη συμφωνία με την Τράπεζα, ορισμένες μάλιστα ανησυχίες εντείνονται, αν μελετήσει κανείς προσεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας.
Συγκεκριμένα:

1. Η Τράπεζα, προκειμένου να διαλύσει τις ανησυχίες των συναδέλφων, επαναλαμβάνει την υπόσχεση / δέσμευσή της ότι η συμμετοχή στην απόσχιση θα είναι ελεύθερη επιλογή των συναδέλφων. Η επιλογή αυτή ωστόσο μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερη αν οι εγγυήσεις που θα δοθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων είναι επαρκείς.

Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις αυτές οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Τράπεζα με την κρινόμενη συμφωνία εξακολουθούν να γεννούν αβεβαιότητα. Πρώτα – πρώτα γιατί ικανή συμβατική δέσμευση θα μπορούσε να υπάρξει αν όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στη συμφωνία Τράπεζας / ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ αποτελούσαν αντικείμενο τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των υπό απόσχιση εργαζομένων, της Τράπεζας και τους διάδοχου φορέα.

Αντί αυτού η Τράπεζα υπόσχεται ότι θα εντάξει τους όρους της συμφωνίας στην εφαρμοστική σύμβαση με την INTRUM, μετά την οποία εφαρμοστική σύμβαση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι όροι αυτοί να γίνουν και περιεχόμενο των επιμέρους ατομικών εργασιακών σχέσεων όσων υπαλλήλων θα μεταφερθούν στην INTRUM. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν εξηγείται αν η Τράπεζα είναι σε θέση να υπαγορεύσει τους όρους αυτούς στην INTRUM, έχοντας μόνο το 20% των μετοχών της. Θα πρέπει λοιπόν η Τράπεζα αν έχει πράγματι τη δυνατότητα αυτή, να εξηγήσει η ίδια σε όλους μας ποιες είναι οι εμφανείς ή οι αφανείς συμβατικές σχέσεις της με την INTRUM που της παρέχουν αυτή την εξουσία.

2. Η διαβεβαίωση που γίνεται με τη συμφωνία ότι οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν στην INTRUM θα εξακολουθήσουν να είναι τραπεζοϋπάλληλοι, επί των οποίων θα έχει εφαρμογή η εκάστοτε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ, δεν αρκεί για να παραχθούν δεσμευτικές για την INTRUM συνέπειες. Η εκάστοτε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ θα μπορούσε να εφαρμόζεται στο προσωπικό της INTRUM μόνο αν η INTRUM ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της. Επειδή ωστόσο η INTRUM, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν (θα) είναι τραπεζική επιχείρηση, για την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ θα έπρεπε να δεσμευτούν με σύμβαση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως η INTRUM και οι ίδιοι οι εργαζόμενοί της.

3. Από το σύνολο των διασφαλίσεων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όσων μεταφερθούν στον νέο φορέα κεντρικό σημείο καταλαμβάνει η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων, όταν το έργο που θα αναλάβει η INTRUM περατωθεί (σε μια 10ετία) ή όταν για έκτακτους λόγους αυτή παύσει τη λειτουργία της πριν τη συμπλήρωση 10ετίας. Εδώ αντί μιας καθαρής δέσμευσης της τράπεζας ότι παρέχεται «δικαίωμα επιστροφής» των υπαλλήλων που θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους στην INTRUM, δίνεται η υπόσχεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα έχουν «προτεραιότητα» στις προσλήψεις. Αυτή η «προτεραιότητα» ωστόσο είναι ΚΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ

πρώτον γιατί είναι «προτεραιότητα» και όχι δικαίωμα επαναπρόσληψης,

δεύτερον γιατί η τράπεζα στο προβλεπτό μέλλον δεν θα κάνει προσλήψεις αλλά, αντίθετα απολύσεις (έστω με τη μορφή προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου) και αν χρειαστεί προσωπικό θα χρησιμοποιήσει, κατά πάσα πιθανότητα, δανεικούς ή θα κάνει outsourcing, όπως πράττει και σήμερα και

τρίτoν γιατί ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που η Τράπεζα θα κάνει προσλήψεις, η «προτεραιότητα», προφανώς, δεν θα δίνει δυνατότητα πρόσληψης εάν οι τρίτοι υποψήφιοι για πρόσληψη έχουν υπέρτερα π.χ. τυπικά, προσόντα. Η προτεραιότητα έχει νόημα μόνο επί υποψηφίων με συγκρίσιμα προσόντα, όπως συμβαίνει σε πλήθος περιπτώσεων εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης π.χ. μεταξύ εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου.Καμία εγγυητική ευθύνη λοιπόν δεν αναλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς για την συνέχιση της εργασιακής σχέσης των συναδέλφων οι οποίοι θα μετακινηθούν.Απλά διατυπώνεται ένα ευχολόγιο χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις ούτε εξασφαλίσεις για τις περιπτώσεις (λέμε τώρα …) απολύσεων για οποιοδήποτε λόγο.

4. Η δέσμευση της τράπεζας ότι «όσοι, επιλέξουν να παραμείνουν στην τράπεζα, θα αξιοποιηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού» αφήνει επίσης ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας για τους υπαλλήλους αυτούς. Για να διασκεδαστούν οι δικαιολογημένες ανησυχίες των υπαλλήλων θα αρκούσε, επί του παρόντος, μια μικρή προσθήκη στον παραπάνω όρο της συμφωνίας: «Η αξιοποίηση αυτή δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε βλαπτική για τους υπαλλήλους μεταβολή οποιασδήποτε μορφής των όρων εργασίας τους».

5. ο Κανονισμός Εργασίας (σημ. της Τράπεζας Πειραιώς όπως ισχύει σήμερα) ο οποίος όπως λέει η συμφωνία θα ισχύει και για τους εργαζόμενους στην Ιntrum οι οποίοι προέρχονται από την Πειραιώς, μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν τον οποίο θα υπογράψει η νέα επιχείρηση μετά από διαπραγμάτευση με το επιχειρησιακό σωματείο της το οποίο ελπίζουμε να δημιουργηθεί γρήγορα.
Επίσης ένας Κανονισμός Εργασίας μπορεί να καταγγελθεί όπως ο νόμος ορίζει με δυσάρεστα ενδεχομένως αποτελέσματα.
Επίσης μπορεί να αλλάξει σύντομα (λόγω των απόψεων της νέας Κυβέρνησης) η ισχύς της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και να επανέλθουμε στην υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών. Τότε η INTRUM θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις κλαδικές συμβάσεις μόνο για του προερχόμενους από την Τρ. Πειραιώς;
Θα υπάρχουν στην νέα επιχείρηση εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων;

6. Εάν γίνει ένα από τα προηγούμενα τότε η μόνη προστασία του εργαζόμενου είναι η ατομική του σύμβαση.
Αυτή όμως είναι χωρίς διασφάλιση χρονικού ορίζοντα για την διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με την intrum.
Επίσης είναι σε όλους αντιληπτό ότι για τον προηγούμενο λόγο δηλαδή της μη εξασφάλισης χρονικής διάρκειας για την απασχόληση του εργαζόμενου, είναι πολύ πιθανό ο εργαζόμενος να υποκύψει σε εργοδοτικές πιέσεις για την αλλαγή της ατομικής του σύμβασης.

7. Υπάρχει μείζον ζήτημα σχετικά με την μη αναφορά στη συμφωνία των άλλων ισχυόντων Κανονισμών Εργασίας, την ισχύ των οποίων η ίδια η Τράπεζα αποδέχεται σε μία σειρά επισήμων εγγράφων της.
Αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές …..που πηγάζουν από ……τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων (Οργανισμός Προσωπικού), …………διατηρούνται ως έχουν και συνεχίζουν να ισχύουν στο σύνολό τους».Αυτό δημιουργεί πρόβλημα ιδιαίτερα στους προερχόμενους από την τέως Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης καθώς δεν διευκρινίζεται εάν οι παροχές οι οποίες πηγάζουν από τον Κανονισμό Εργασίας της συμπεριλαμβάνονται στις παροχές οι οποίες διατηρούνται. Πολύ δε περισσότερο καθώς κανείς δεν εγγυάται σε αυτούς οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε 3 ή 5 ή 7 χρόνια ότι θα συνεχίσουν μέχρι τότε να εργάζονται στην νέα εταιρεία ώστε να δικαιωθούν των προβλεπόμενων από όποιο Κανονισμό παροχών.

Ζήτημα επίσης δημιουργεί και σε άλλους πολλούς συναδέλφους παραδείγματος χάριν τους προερχόμενους από την τέως Αγροτική Τράπεζα καθώς η Τράπεζα Πειραιώς επί σειρά ετών αρνείται να τους εντάξει στον ισχύοντα Κανονισμό της παλαιάς Πειραιώς.
Βλέπε πρωτοφανή επιχειρήματα - προτάσεις της Τράπεζας στην δίκη συναδέλφων προερχομένων από την τέως ΑΤΕ για την εφαρμογή του Οργανισμού Προσωπικού της Πειραιώς:

A. «Στην προκειμένη περίπτωση, οι αντίδικοι διεκδικούν για τον εαυτό τους την εφαρμογή του Οργανισμού Προσωπικού χωρίς ωστόσο να αναφέρουν εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την νομική δεσμευτικότητα του που είναι η ανά πάσα στιγμή ανάρτησή του σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας.»

Β. «Επομένως, οι διατάξεις του Κανονισμού της Τράπεζας Πειραιώς που προβλέπουν τη βαθμολογική προαγωγή του προσωπικού κατά κλάδο, διατάξεις, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για το προσωπικό που προέρχεται από την ΑΤΕ και προσλήφθηκε με νέες συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, γιατί η πρόσληψη δεν έγινε για συγκεκριμένο κλάδο, δεν εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εργασίας διαδικασία πρόσληψης, ούτε μετά την πρόσληψη το προσωπικό εντάχθηκε στον κατώτατο βαθμό που προβλέπεται για κάθε κλάδο, ώστε να τεθεί ζήτημα προαγωγής του στον αμέσως ανώτερο βαθμό.»
Το ίδιο ισχύει φυσικά και για όλους τους συναδέλφους οι οποίοι προέρχονται από τις υπόλοιπες Τράπεζες πλην της παλαιάς Τρ. Πειραιώς

Είναι μείζον συνδικαλιστικό ατόπημα (κατά την πιο κομψή έκφραση) της ΟΤΟΕ και του ΣΕΤΠ το γεγονός ότι αποδέχθηκαν να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από μια τέτοια διατύπωση η οποία υπονομεύει αγώνες δεκαετιών από πολλά Σωματεία αλλά και αντίκειται πλήρως στο Εργατικό Δίκαιο (τουλάχιστον σε αυτό το οποίο οφείλουν να υπερασπίζονται τα Συνδικάτα).

Θα μπορούσαμε να αναλύουμε επί μακρόν τις λεπτομέρειες των προβλημάτων που προκύπτουν για τις εργασιακές μας σχέσεις από την επιχειρηματική αυτή κίνηση της Τράπεζας.

Πιστεύουμε όμως ότι δώσαμε μια πολύ παραστατική εικόνα γι’ αυτά ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να σχηματίσει μια αληθινή και αντικειμενική άποψη πέρα από σκοπιμότητες και θριαμβολογίες όπως άλλωστε είναι και ο πραγματικός ρόλος ενός Σωματείου.

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω αλλά και μετά την μελέτη των επιστολών που ''χορηγεί'' από χθες η Διοίκηση και στις οποίες δεν εμφανίζεται κάποια επιπλέον ιδιαιτερότητα - εκτός του γεγονότος ότι για τους συναδέλφους τους προερχόμενους από την τέως Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης δε γίνεται καμία αναφορά στον ισχύοντα Οργανισμό τους αλλά και στο Λογαριασμό Αποκατάστασης Τέκνων (ΛΑΤ) - ο Σύλλογος επαναλαμβάνει με ιδιαίτερη ένταση την πάγια προτροπή του προς όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στις υπηρεσίες RBU να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ την απομάκρυνσή τους απ αυτήν και υπερασπίζοντας μαζί με τους αγωνιστικούς Συλλόγους του χώρου - όπως έκανε μέχρι σήμερα - τις εργασιακές μας σχέσεις.

  • ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΞΑΝΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος              Ο Γ.Γραμματέας
Γ. Γουγούλης             Μ. Τσιμρόγλου

Υ.Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφορικά με τη ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που χορηγεί η Τράπεζα και απαιτεί την υπογραφή και επιστροφή της με ραντεβουδάκια (!!!), επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα - όπως ακριβώς την αναφέραμε στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας Νο 39 - της αναφοράς συγκεκριμένων επιφυλάξεων οι οποίες λειτουργούν προστατευτικά για την επόμενη ημέρα. Ο εκπρόσωπος του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τη Δήλωσή σας όποιες επιφυλάξεις και αν αναγράφονται σ΄αυτήν, άλλως προβαίνει σε μη νόμιμη ενέργεια. Επειδή όμως μετά και την κυκλοφορία της ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ προέκυψαν νέα δεδομένα και άρχισαν να εντείνονται οι φημολογίες για τυχούσες συμπεριφορές της Τράπεζας και κατόπιν επικοινωνίας με τον νομικό σύμβουλο του Συλλόγου μας προκρίνουμε και προτείνουμε τις παρακάτω κινήσεις:

α) Ο συνάδελφος επικοινωνεί με την γραμμή RBU Line πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη ΔΗΛΩΣΗ που έχει στα χέρια του και ορίζει το ραντεβού συνάντησής του με τον εκπρόσωπο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

β) Πριν την πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης ο συνάδελφος αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς RBU LINE και κ.Κεσόγλου Παναγιώτη - Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού με συνημμένη την υπογεγραμμένη ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ενώ επάνω στο ηλεκτρονικό μήνυμα αναγράφει το κάτωθι επικαιροποιημένο κείμενο– με παράλληλη κοινοποίηση στα email του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

‘’Μετά την από 28 Μαΐου 2019 δέσμευση της Τράπεζας από τη συνάντηση με την ΟΤΟΕ (Δ.Τ. 30/5/2019), από το μήνυμα της 3 Ιουνίου 2019 του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μεγάλου και από τη συμφωνία της 25-7-2019 ότι η συμμετοχή των υπαλλήλων στη μεταφορά του κλάδου του RBU σε διάδοχο φορέα είναι εκούσια, σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να μεταφερθώ στον διάδοχο φορέα και επιλέγω να παραμείνω μέλος του προσωπικού της Τράπεζας με όλα τα μέχρι σήμερα αποκτημένα δικαιώματά μου, που πηγάζουν από την ατομική μου σύμβαση με την Τράπεζα και την εν γένει εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων και των προστατευτικών για τους εργαζομένους ορισμών του ενωσιακού κοινωνικού δικαίου.’’

γ) Στη ορισθείσα συνάντηση ο συνάδελφος παραδίδει την πρωτότυπη υπογεγραμμένη ΔΗΛΩΣΗ στον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter