Loading...
Νο 50 - Κοινό Ψήφισμα και Επιστολή Συλλόγων για τους Εργαζομένους στις πρώην Υπηρεσίες RBU

Νο 50 - Κοινό Ψήφισμα και Επιστολή Συλλόγων για τους Εργαζομένους στις πρώην Υπηρεσίες RBU

Αριθμ.Πρωτοκ.: 7865

Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2019

Ψήφισμα των Συλλόγων
Ενωτικός Σ.Ε.Τ.Π. – Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ. – Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.
για τους εργαζόμενους στις πρώην Υπηρεσίες RBU

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε κοινό ψήφισμα Συλλόγων που προέκυψε μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2019 στα γραφεία της ΟΤΟΕ.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σήμερα 22 Οκτωβρίου του 2019 σε έκτακτη συνάντηση στα γραφεία της ΟΤΟΕ εκπροσώπων των συλλόγων ΣΕΥΤΠΕ, ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ από το ΣΕΤΑΠ καθώς και σημαντικού αριθμού εργαζομένων, συζητήθηκαν εκτενώς οι τελευταίες εξελίξεις στο φλέγον ζήτημα των εργαζομένων στον τομέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων της τράπεζας και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Απορρίπτονται στο σύνολό τους οι προτάσεις της διοίκησης για τους εργαζομένους που κάνοντας χρήση της συμφωνίας μεταξύ Τράπεζας - ΟΤΟΕ και αντιπροσωπευτικού συλλόγου, έμειναν στην τράπεζα και εδώ και πέντε εβδομάδες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα σε άλλη οργανική θέση σύμφωνα με την εμπειρία τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς, την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου και κυρίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οι προτάσεις που η τράπεζα έχει καταθέσει που εκτός των άλλων περιλαμβάνει μετακίνηση ανά την επικράτεια,καθιστούν σοβαρή βλαπτική μεταβολή παραβιάζοντας κατάφορα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

2. Καλούμε την Ομοσπονδία μαζί με τους έξι συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Πειραιώς, να κάνουν παρέμβαση στη διοίκηση και να επιβάλλουν την πιστή τήρηση της συμφωνίας ώστε άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια να τοποθετηθούν σε άλλη οργανική θέση με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

3. Λόγω της μη τήρησης της εν λόγω συμφωνίας από την Τράπεζα καλούμε την Ομοσπονδία να προσκαλέσει σε συνεννόηση με τους συλλόγους, σύγκληση τριμερούς διαμεσολάβησης για να τηρηθεί η συμφωνία.

4. Άμεσα θα συνταχθεί, με συμφωνία των νομικών συμβουλών των τριών συλλόγων, απάντηση των εργαζομένων που έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των απαράδεκτων προτάσεων της διοίκησης οι οποίες καθιστούν σοβαρή βλαπτική μεταβολή, παραβιάζοντας το δικαίωμα στην πραγματική εργασία.

5. Να οργανωθεί άμεσα κοινή δράση των συλλόγων με ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων συμπεριλαμβανομένων παραστάσεων διαμαρτυρίας έξω από καταστήματα και υπηρεσίες της Τράπεζας με διανομές ενημερωτικών φυλλαδίων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα τεκταινόμενα στην Τράπεζα Πειραιως .

6. Καλούμε την Ομοσπονδία υλοποιώντας την απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε στην Νο 21 ανακοίνωση της, να πάρει άμεσα πρωτοβουλία και να συντονίσει τη δράση όλων των συλλόγων μελών της με σκοπό, σε περίπτωση συνέχισης της αδιαλλαξίας από την πλευρά της διοίκησης στη μη τήρηση της συμφωνίας που η ίδια υπέγραψε, την συνδικαλιστική πίεση με ανάληψη ανάλογων δράσεων.

Από τον εκτενή διάλογο που αναπτύχθηκε είναι κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων ότι αν και η δράση πρέπει να είναι ενωτική και συλλογική, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την τελική και πλήρη δικαίωση όλων των εργαζομένων, με όσους θελήσουν να συμμετέχουν σε αυτόν.

Για το Δ.Σ του ΣΕΥΤΠΕ                                    Για το Δ.Σ του ΕΣΕΤΠ
Ο Πρόεδρος               Ο Γ. Γραμματέας                 Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας
Μπεμπένης Εμμ.              Γοίλιας Ισ.                     Γουγούλης Γ.     Τσιμρόγλου Μ.

Για το Δ.Σ του ΣΥΓΤΕ
Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας
Πολύζος Φ.         Γεωργούλης Δ.

 

Παράλληλα, σας κοινοποιούμε επιστολή που έχουν επεξεργαστεί οι νομικοί σύμβουλοι των Συλλόγων και η οποία μπορεί να αποτελέσει το κείμενο του απαντητικού e - mail των συναδέλφων που δέχθηκαν τις απαράδεκτες προτάσεις της Τράπεζας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ


«Σε συνέχεια της από 21.10.2019 ανυπόγραφης επιστολής που μου κοινοποιήσατε αναφορικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες:

α) μετακίνησής μου σε κατάστημα εκτός του τόπου διαμονής μου,
β) πρόσληψής μου από τη θυγατρική εταιρεία PiraeusDirectSolutions και
γ) ένταξής μου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου,

σας καθιστώ σαφές ότι εμμένω στην ήδη διατυπωθείσα ρητή δήλωση βούλησής μου να απασχοληθώ σε οργανική θέση στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά μου προσόντα και πλησίον του τόπου διαμονής μου. Σας υπενθυμίζω ότι η επιλογή της παραμονής μου στην Τράπεζα Πειραιώς έλαβε χώρα κατ’ ενάσκηση δικαιώματος μου που απορρέει από την από 25.07.2019 ενοχική συλλογική συμφωνία σας με την ΟΤΟΕ. Στο πλαίσιο αυτό αποκρούω την από 21.10.2019 επιστολή σας, δεδομένου ότι οι δήθεν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησής μου και η πρόταση σας για την οικειοθελή μου αποχώρηση, παρά τον προσχηματικά και μόνο εθελοντικό τους χαρακτήρα, λαμβάνουν χώρα ενώ τελώ σε καθεστώς αναγκαστικής αδείας κατά προφανή παραβίαση του δικαιώματος μου στην πραγματική απασχόληση και της από 25.07.2019 ενοχικής συλλογικής συμφωνίας με την ΟΤΟΕ. Πέραν των ανωτέρω, σας επισημαίνω ότι με τις προτεινόμενες εκ μέρους σας εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησής μου, καθώς και με την πρότασή σας για τη συμμετοχή μου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία τοποθέτησης μεγάλης ομάδας συναδέλφων μου σε υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής τους.. Σας καλώ για άλλη μια φορά να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, να εγκαταλείψετε την τακτική της άσκησης ψυχολογικής πίεσης και να αξιοποιήσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μου σύμφωνα με την καλή πίστη και τους όρους της από 25.7.2019 συλλογικής συμφωνίας.»
                                                                                                                                                                                                                                                            Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας
Γ.Γουγούλης Μ.Τσιμρόγλου

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter