Loading...
Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ - Σ.Ε.Τ.Α.Π.- Ε.Σ.Ε.Τ.Π - Σ.Υ.Γ.ΤΕ- Σ.Υ.Τ.Π - Ο κοινός μας Αγώνας συνεχίζεται!

Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ - Σ.Ε.Τ.Α.Π.- Ε.Σ.Ε.Τ.Π - Σ.Υ.Γ.ΤΕ- Σ.Υ.Τ.Π - Ο κοινός μας Αγώνας συνεχίζεται!

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο κοινός μας Αγώνας συνεχίζεται!

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22/8/2022 η διαδικασία διαμεσολάβησης στον ΟΜΕΔ, έπειτα από αίτημα που είχαμε καταθέσει ώστε, στο πλαίσιο της εργατικής διαφοράς και της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, η Διοίκηση να συμμορφωθεί και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα, που θέσαμε εμείς και τα νομικά μας επιτελεία και τα οποία αφορούν τόσο τη βίαιη μεταφορά συναδέλφων στο νέο εργοδότη όσο και τη διαδικασία διαβούλευσης και ενημέρωσης που ακολούθησε η Τράπεζα και αντίκειται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Τράπεζας αρνήθηκαν εξαρχής να απαντήσουν σε οποιοδήποτε από τα ερωτήματα που τέθηκαν επανειλημμένως, εμμένοντας προσχηματικά ότι έχουν παρασχεθεί όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο Νόμος. Μάλιστα κλήθηκαν και από το διαμεσολαβητή να προσκομίσουν τα ζητούμενα στοιχεία προκειμένου να απαντηθούν τα, εύλογα, ερωτήματά μας. Όμως κατά την τρίτη συνεδρίαση και παρά το γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά δεν άλλαξε στάση μη προσκομίζοντας κανένα έγγραφο και αρνούμενη να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση, ο διαμεσολαβητής θεώρησε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία . Επιπρόσθετα, στο πρακτικό δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά, εν είδει Ποντίου Πιλάτου, για την αρνητική στάση των εκπροσώπων της Τράπεζας, μη λαμβάνοντας καμία απολύτως θέση για το ζήτημα που κλήθηκε να διαχειριστεί, στην ουσία καλύπτοντας την αδιαλλαξία της Τράπεζας.

Οι πέντε Σύλλογοι, συνεπείς στις θέσεις μας, στην εκφρασμένη βούληση των συναδέλφων και τις δεσμεύσεις μας προς αυτούς, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε όλα τα επίπεδα, αγωνιζόμενοι για την τελική δικαίωση του αγώνα μας. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης όλων των εξουσιοδοτήσεων προς τα νομικά μας επιτελεία προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατάθεση της αγωγής με την οποία διεκδικούμε την επιστροφή σας στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

Ο Αγώνας μας συνεχίζεται!

Διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Τα Δ.Σ των Συλλόγων Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ - Σ.Ε.Τ.Α.Π - Ε.Σ.Ε.Τ.Π - Σ.Υ.Γ.Τ.Ε - Σ.Υ.Τ.Π (πρ. ΕΤΒΑ)

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter